Pkmc.eu

Nezávislé ekonomické poradenství od roku 2000

Ve vzdělávání a nezávislém poradenství působíme již od roku 2000

Pohybujeme se na trhu vzdělávacích aktivit v oblasti managementu a marketingu. Nabízíme rovněž poradenství v rovině strategického, taktického a operativního řízení malých a středních podniků. Naším zákazníkem je každý, kdo má zájem o prohloubení manažerských kompetencí.

PKMC.EU je název aktivity PKMC zaměřené na poradenskou činnost při uplatňování zásad KISS konceptu "Keep it Integrated, Strategic and Stimulating", který je založen na zajištění integrovaného řízení podnikových procesů orientovaných na zákazníky.

V podnikohospodářské praxi jsme svědky toho, že zejména v mikro a malých podnicích je strategické a taktické řízení opomíjeno. Podnikatelé se rozhodují spíše intuitivně a podceňují význam přípravy podnikatelských strategií.

Navrhneme marketingová řešení založená na podrobných analýzách trhu

Marketingová orientace na zákazníka je klíčovým předpokladem konkurenceschopnosti podniku v tržní ekonomice. Poradíme Vám, jak posilovat vztah se zákazníkem. O našich službách více informací zde.

Naučíme Vás novým poznatkům z oblasti podnikového managementu

Aktivní podnikové řízení považuje zákazníka za významný zdroj inovací. Doporučíme Vám moderní přístupy pro zvládání výzev konkurenčního prostředí a rovněž nástroje pro řešení možných rizik ve Vašem podnikání.

S námi můžete podnikat i bydlet

Realitní služby jsou doplňkovou činností v portfoliu našich podnikatelských aktivit. Jsme připraveni najít pro Vás nemovitost, která uspokojí Vaše požadavky na bydlení i podnikání. Více informací zde.

Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.

Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D., vysokoškolský učitel, ekonom a konzultant s mnohaletou odbornou praxí v České republice i v zahraničí. V roce 2003 získal červený doktorský diplom na prestižní Podnikohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Absolvoval rovněž řadu zahraničních studijních pobytů a přednášel na zahraničních vysokých školách a univerzitách.

Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D. je přesvědčen o nutnosti strategického řízení i v malých a středních podnicích. Toto tvrzení opírá jak o své praktické zkušenosti nezávislého konzultanta, tak o své teoretické poznatky získané během řady studijních pobytů v zahraničí, z nichž nejvýznamnější byly stáže na Univerzitě v St. Gallen ve Švýcarsku, na Hospodářské univerzitě ve Vídni a na Škole řízení a obchodu v Angoulême ve Francii.

Dr. Pavlák je aktivní ve všech aspektech ekonomického poradenství, zejména v oblasti řízení malých a středních podniků a tvorby podnikatelské strategie. Specializuje se na poradenství v oblasti personálního řízení malých a středních podniků. Mezi jeho další podnikatelské aktivity patří zprostředkování finančních produktů, výuka cizích jazyků (angličtina, francouzština, němčina a ruština) a realitní služby.


VÍCE INFORMACÍ