Nezávislé ekonomické poradenství

Pavlák Business Services

PAVLÁK BUSINESS SERVICES je název aktivity PKMC zaměřené na poradenskou činnost při uplatňování zásad KISS konceptu "Keep it Integrated, Strategic and Stimulating", který je založen na zajištění integrovaného řízení podnikových procesů orientovaných na zákazníky.

V podnikohospodářské praxi jsme svědky toho, že zejména v mikro a malých podnicích je strategické a taktické řízení opomíjeno. Podnikatelé se rozhodují spíše intuitivně a podceňují význam přípravy podnikatelských strategií.

Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D., vysokoškolský učitel, ekonom a konzultant s mnohaletou odbornou praxí v České republice i v zahraničí, je přesvědčen o nutnosti strategického řízení i v malých a středních podnicích. Toto tvrzení opírá jak o své praktické zkušenosti nezávislého konzultanta, tak o své teoretické poznatky získané během řady studijních pobytů v zahraničí, z nichž nejvýznamnější byly stáže na Univerzitě v St. Gallen ve Švýcarsku, na Hospodářské univerzitě ve Vídni a na Škole řízení a obchodu v Angoulême ve Francii.

Je autorem a spoluautorem odborných publikací z oblasti podnikového řízení.


SLUŽBY