Fotogalerie

Proděkan pro vnější vztahy FEK ZČU v Plzni. 2010
Člen Akademického senátu FEK ZČU v Plzni. 2015
Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského.
V první řadě první zprava. Praha. 2010
Kříž OSLJ
Ze studijních cest po Dálném východě. Čína. 2005
Předávání diplomu na EGC - škole řízení a obchodu. Uprostřed ministryně obchodu a cestovního ruchu ČR paní Štěpová. Angoulême. Francie. 1991